Pelindung
Dr. Mustofa Haris, S.Kp.,M.Kes


Pemimpin Umum
Dr. M. Hasinuddin, S.Kep.,Ns.,M.Kep


Ketua Penyunting
Dr. M. Suhron, S.Kep.,Ns.,M.Kep


Penyunting Ahli
Dr. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb

Dr. Eny Susanti, M.Keb

Selvia Nurul Qomari, S.ST.,M.Kes